Cover Image for About Page

Um Batteríið

Starfsemin
Batteríið arkitektar ehf. er skapandi þekkingarfyrirtæki með yfir 35 ára reynslu og sérþekkingu á sviði byggðaskipulags og mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið var stofnað 1988 og er rekið sem einkahlutafélag í eigu sex hluthafa. Fyrirtækið er skipað vel menntuðu starfsfólki, samhentri og hæfri liðsheild með mikinn faglegan metnað.
About Page img 1
Þekking

Sérstaða fyrirtækisins sem felst í yfirgripsmikilli þekkingu á aðlögun mannvirkja að umhverfi og veðurfari, algildri hönnun og Occupational Safety & Health. Markmiðið er að þessi sérstaða endurspeglist í öllum verkefnum fyrirtækisins ásamt með stefnumiðum þess. Mikilvægir þættir í viðleitni fyrirtækisins til að bjóða fram afburða þjónustu eru þekking og hæfni á sviði þrívíðrar hönnunar með BIM eiginleika í hönnun; sterkir innviðir byggðir á Share Point forritinu og alþjóðlega gæðastjórnunarkerfið ISO 9001.

Gæði / Sjálfbærni / Öryggi
Batteríið Arkitektar hefa tekið stór skref í átt til sjálfbærrar hönnunar. ALC – Active Living Centre – við Manitoba háskólann í Kanada er LEED silver; fyrirtækið er einn hinna s.k. sendiherra fyrir Nordic Built átakið sem hafa gefið fyrirheit um að beita 10 liða sjálfbærum stefnumiðum í allri hönnun. Þá hefur fyrirtækið hannað nokkur hús skv. s.k. Passivhus staðlinum í Noregi og loks hannar fyrirtækið fyrsta íbúðarhúsið á Íslandi sem uppfyllir kröfur Svansmerkisins – norræna umhverfiskerfisins.
About Page img 2
About Page img 3
Eigendur og Stjórnendur
Batteríið Arkitektar ehf. er einkahlutafélag í eigu Guðmundar Ósvaldssonar, byggingarverkfræðings; Jóns Ólafs Ólafssonar, arkitekts og verkefnastjóra MPM; og arkitektanna Sigurðar Einarssonar, Hákonar Inga Sveinbjörnssonar, Sveins Bjarka Þórarinssonar og Þorsteins Aðalbjörnssonar byggingafræðings. Framkvæmdastjórn félagsins samanstendur af Guðmundi Ósvaldssyni sem framkvæmdastjóra og Sigurði Guðmundssyni, Cand Oecon, sem formanni stjórnar. Aðrir stjórnarmenn eru fjórir eigendur.

Okkar Þekking

Við segjum að samvinna sé okkar sérsvið, en við bjóðum upp á meira..
HÖNNUN BYGGINGA MEÐ TILLITI TIL LOFTSLAGS OG NÁTTÚRU
Frá árinu 1995 hefur Batteríið Arkitektar framkvæmt sjálfstæðar rannsóknir á sviði loftslagsaðlögunar byggða umhverfis. Fyrirtækið hefur aðgang að fremstu sérfræðingum, og ráðgjafarþjónusta þess á sviði loftslagsaðlögunar er einstök á Íslandi.
AÐGENGISMÁL / ALHLIÐA HÖNNUN
Mikilvægi aðgengis er hátt metið af fyrirtækinu, og ráðgjöf innan sviðs almennrar hönnunar er framúrskarandi. Batteríið Arkitektar er stoltur höfundur bókarinnar "Aðgengi fyrir alla," fyrsta íslenska handbókin um Aðgengi og Almenna hönnun.
VINNUÖRYGGI OG HEILBRIGÐI
Batteríið Arkitektar hefur forskot á sviði vinnuöryggis og heilbrigðis. Starfsmenn fyrirtækisins fá sérstaka þjálfun og hafa tileinkað sér aðferðafræði hönnunar og eftirlits með öryggi á vinnustað. Verkefnastjórar fyrirtækisins eru þjálfaðir í að miðla umsóknum um vinnuleyfi og að samstarfa við öryggiseftirlit, sem veitir fyrirtækinu dýrmæta þekkingu í vinnu.
SAMSTARF YFIR LANDAMÆRI
Frá árinu 2004 hefur Batteríið Arkitektar, ásamt dótturfyrirtækinu TBL Arkitektar, tekið þátt í markverðu samstarfi yfir landamæri, veitt sérfræðiþekkingu sína til stórra alþjóðlegra verkefna. Áberandi er forysta þess í hönnun stórs álvers fyrir Alcoa á Íslandi, 28.000 fermetra tónlistar- og ráðstefnumiðstöðvar í Reykjavík með listaverki eftir Ólaf Elíasson, og ýmis keppnisverkefni og verkefni í Kanada og Noregi, þar sem það hlaut efstu viðurkenningar fyrir nýjungargögn í arkitektúr. Þessi samvinna nær yfir geira eins og heilbrigðisþjónustu, fjármál og almenningsinnviði, sem sýnir hæfni Batterísins til að starfa árangursríkt með alþjóðlegum fyrirtækjum og bæjaryfirvöldum, og styrkir stöðu þess í alþjóða arkitektúr og hönnun.

Samkeppnishæfni

Fyrir hönnunarfyrirtæki sem leitast sífellt við standa í fararbroddi er þátttaka í samkeppnum mikilvæg aðferð til þess að vera vakandi fyrir þeim öru breytingum sem eiga sér stað innan fagsins, auk þess sem þeim samkeppnum fylgir óhjákvæmilega þróun nýrra hugmynda og lausna. Mikilvægustu forsendurnar fyrir samskeppnishæfni fyrirtækisins eru niðurstöður úr þátttöku þess í hönnunarsamkeppnum. Batteríið Arkitektar hefur hlotið fjölmörg verðlaun fyrir árangur sinn – bæði hérlendis og erlendis. Á síðustu 25 árum hefur fyrirtækið tekið þátt í meira en 80 samkeppnum og unnið til meira en 50 verðlauna og viðurkenninga.